Prawo cywilne i gospodarcze

Podpisywanie umów

Świadczymy pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Ofertę kierujemy zarówno do przedsiębiorców, jak i do konsumentów. Udzielamy porad, opracowujemy pisma i opinie prawne, a także reprezentujemy naszych Klientów przed sądami wszystkich instancji.

W ramach prawa cywilnego i gospodarczego zajmujemy się:

  • sprawami o zapłatę

Sprawy o zapłatę dotyczą najczęściej wykonywania zobowiązań z tytułu umowy sprzedaży, najmu czy też wykonania usługi.

  • sprawami o naruszenie dóbr osobistych

Dobra osobiste to m.in. zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, wizerunek, nazwisko lub pseudonim, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania.

  • sprawami związanymi z prawem nieruchomości

Prowadzimy sprawy o zniesienie współwłasności czy też ustanowienie lub zmianę służebności.

  • obsługą prawną spółek prawa handlowego

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną spółek prawa handlowego. Zajmujemy się m.in. kwestiami związanymi z dokonywaniem zmian statutów i umów spółek, czy też procesami połączeń i podziałów spółek.

Prowadzimy także sprawy o eksmisję.

Chętnie udzielimy dodatkowych informacji.