Prawo karne

Czarny młotek

Zajmujemy się prowadzeniem spraw z zakresu prawa karnego. Działamy z dużym zaangażowaniem, zwracając uwagę na każdy szczegół. Ustalamy z Klientem strategię działania, której konsekwentnie trzymamy się przez cały czas trwania postępowania. Na bieżąco informujemy o postępach w danej sprawie i wyjaśniamy wszelkie wątpliwości dotyczące obowiązujących przepisów prawa.

W ramach prawa karnego zajmujemy się:

 • obroną osób podejrzanych o przestępstwa
 • obroną osób obwinionych, oskarżonych i skazanych
 • reprezentowaniem podejrzanego i pokrzywdzonego w procesie przygotowawczym przed
 • Prokuraturą i Policją
 • udzielaniem porad prawnych

 

Jakie są najczęściej popełniane przestępstwa karne?

Do najczęściej popełnianych przestępstw karnych zalicza się:

 • spowodowanie uszczerbku na zdrowiu
 • udział w bójce lub pobiciu
 • fałszerstwo dokumentów
 • prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości
 • pomówienie
 • naruszenie nietykalności cielesnej
 • kradzież, kradzież z włamaniem
 • wymuszenie rozbójnicze
 • handel narkotykami i substancjami psychotropowymi