Zastępstwo procesowe przed sądami

Mężczyzna w krawacie

Zastępstwo procesowe polega na tym, że adwokat reprezentuje Klienta przed sądem. Opiera się ono na pełnomocnictwie udzielonym przez strony postępowania i zapisanym w odpowiedniej umowie. Zastępstwo procesowe zwalnia Klienta z konieczności śledzenia terminów i etapów danej sprawy sądowej oraz samodzielnego podejmowania różnego rodzaju decyzji.

W ramach usługi:

  • reprezentujemy Klientów i podejmujemy przesądowe działania polubowne
  • przygotowujemy pisma procesowe, wnioski, pozwy, apelacje i skargi kasacyjne
  • reprezentujemy Klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji i przed Sądem Najwyższym

Honorarium za prowadzenie spraw sądowych ustalane jest indywidualnie. Jest ono uzależnione od takich czynników, jak: rodzaj sprawy i stopień jej skomplikowania oraz zakresu podjętych czynności.

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do dyspozycji.