Przygotowywanie i analiza umów

Dwa białe kubki

Zajmujemy się przygotowywaniem i analizą umów. Obsługujemy duże, średnie i małe firmy oraz klientów indywidualnych. Wszystkie opracowywane przez nas dokumenty są precyzyjne i jednoznaczne pod kątem prawnym.

Dokładnie badamy każdy przypadek. Analizujemy potrzeby Klienta, a także uwarunkowania faktyczne, finansowe i prawne. Zwracamy uwagę na potencjalne ryzyka i wskazujemy, jaki powinny wyglądać ostateczne zapisy w umowie, uwzględniając potrzeby danej firmy. Proponujemy zmiany w treści dokumentów, które pozwolą w odpowiedni sposób zabezpieczyć interesy Klienta. Ponadto wyjaśniamy, jak należy czytać umowy, aby uniknąć różnego rodzaju błędów.

Sporządzamy:

  • umowy o dzieło oraz umowy-zlecenia
  • umowy spadkowe
  • umowy darowizny
  • umowy kupna lub sprzedaży nieruchomości
  • umowy najmu lokali użytkowych
  • umowy agencyjne
  • umowy dotyczące praw własności przemysłowe
  • umowy restrukturyzacji zadłużenia: uznania długu, ugody

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości pozostajemy do dyspozycji.