Prawo podatkowe

Monety

Zajmujemy się prawem podatkowym. Obsługujemy osoby fizyczne i osoby prawne. Reprezentujemy naszych Klientów w charakterze pełnomocnika w postępowaniach przed organami podatkowymi. Zajmujemy się również przygotowywaniem odwołań od decyzji organów podatkowych ustalających zobowiązania podatkowe. Ponadto zapewniamy doradztwo w kwestiach związanych ze zobowiązaniami podatkowymi, np. podatkiem od spadków i darowizn, podatkiem od nieruchomości czy też przedawnieniem zobowiązań podatkowych.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

 

Czym jest prawo podatkowe?

Prawo podatkowe to zbiór przepisów dotyczących powstawania, ustalania i wygasania zobowiązań podatkowych. Wyróżnia się prawo podatkowe materialne, które określa prawa i obowiązki podatkowe podmiotów i procedury podatkowe, oraz prawo podatkowe formalne, które reguluje ogólne zasady działania systemu podatkowego. Źródłami prawa podatkowego są: Konstytucja, podustawowe akty prawne oraz akty prawa międzynarodowego.