Prawo rodzinne

Figurka małżeństwo z dzieckiem

Zajmujemy się prawem rodzinnym. Dokładnie analizujemy każdy przypadek. Mając na uwadze fakt, że sprawom rodzinnym towarzyszą zwykle duże emocje, działamy z wyczuciem i empatią.

Prowadzimy:

 • sprawy o rozwód / separację
 • sprawy o ustalenie miejsca pobytu dziecka
 • sprawy dotyczące ustalania kontaktów rodziców z małoletnimi dziećmi i zabezpieczania tych
 • kontaktów
 • sprawy o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • sprawy o ustalenie / zaprzeczenie ojcostwa
 • sprawy o alimenty

 

Czym jest prawo rodzinne i na jakich zasadach się opiera?

Prawo rodzinne stanowi jeden z działów prawa cywilnego. Obejmuje ono normy prawne, które regulują stosunki majątkowe i niemajątkowe między małżonkami i krewnymi, a także stosunki wynikające z opieki, kurateli lub przysposobienia.

Najważniejszymi zasadami, na jakich opiera się prawo rodzinne, są:

 • zasada dobra dziecka
 • zasada dobra rodziny
 • zasada szczególnej ochrony rodziny i dziecka przez państwo
 • zasada monogamii
 • zasada trwałości związku małżeńskiego
 • zasada równości małżonków